O mne

Ing. Ondrejka Daniel

Autorizovaný geodet

Služby geodeta v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie ako sú geometrické plány, vytyčovanie pozemkov a stavieb, zameranie stavby ku kolaudácii, súčinnosť geodeta pri vklade do katastra.