Referencie

Naše realizované projekty

Vybrané  realizované  projekty :

ROK  2016

ARCH.FATALE  –  BA – Dlhé Diely , rekonštrukcia bytového a garážového domu
(Podklady pre projekt)

AVE SK odpadové hospodárstvo  –  SENEC skládka odpadu , výpočet kubatúr , 3D model

KOMPRESORY  V. V.  –  STUPAVA  –  Rybárstvo , zameranie situácie
(Podklady pre projekt)

MESTSKÉ  LESY  V  BRATISLAVE  –  BA – Vinohrady , rybníky na Železnej studničke
(Podklady pre projekt)

 

ROK  2015

M  GROUP  –  BA – Staré Mesto, ulica Fraňa Krála, Nemocnica s poliklinikou MV SR BA situácia , pôdorysy , rezy a pohľady jednotlivých budov
(Podklady pre projekt)

MeMo  Consulting  Slovakia  –  BUDMERICE , farma pre chov hydiny , situácia
(Podklady pre projekt)

ARCH.FATALE  –  BA – Dlhé Diely , rekonštrukcia bytu , pôdorys a rez
(Podklady pre projekt)

HYDROCONSULTING
–  LEVICE , Čajkovský potok – poldre
–  LEVICE , Podlužany – poldre
–  Ružomberok – Hrabovo , rekonštrukcia hrádze
(Podklady pre projekt)

A.S.A. Slovensko  –  Zohor skládka odpadu , Výpočet kubatúr skládky , 3D model

PROJSIG  –  Vysoké Tatry , Starý Smokovec – Automatické protinámrazové postrekovacie zariadenie
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia)

ROK  2000 – 2014

HYDROCONSULTING  –  Veľká Franková , Malá vodná elektráreň – rekonštrukcia
–  Nitra  , Priečne rezy cez rieku Nitra
(Podklady pre projekt – profily)

TERMING
–  Stupava , rekonštrukcia teplovodných rozvodov
(Podklady pre projekt)
–  Pezinok , rekonštrukcia teplovodných rozvodov
(Podklady pre projekt)

KAHOSTAV  –  BA III. – Vajnory , Podtlaková a gravitačná kanalizácia
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia)

NOPE
–  BA II. – Trnávka , IKEA , Rozšírenie svetelne riadenej križovatky CSS + VO
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia)
–  BA II. – Ružinov – Gagarinova , Káble CSS, VO, OPTO, MTS, UPC, DPB
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia)

ESM  YZAMER  –  BA III. – Turbínova , Úprava a likvidácia odpadových vôd
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia)

ALFA  PROPERTY  DEVELOPMENT  –  BA II. – Trnávka , Areál P13
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia)

RETEP SLOVAKIA
– NITRA  Janíkovce – Individuálna bytová výstavba
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia , vytyčovacie práce)
– DUNAJSKÁ  LUŽNÁ – Individuálna bytová výstavba
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia , vytyčovacie práce)

MatiStav  –  Stavby rôzneho drubu (Haly , Rodinné domy , Polyfunkcia , ……)
(Dokumentácia skutočného vyhotovenia , vytyčovacie práce)