Cenník

Orientačné ceny našich služieb

Cenník vydaný Komorou geodetov a kartografov   Stiahnúť (PDF)

Ceny geodetických prác ovplyvňujú rôzne faktory, ako sú rozsah, obtiažnosť, presnosť, rýchlosť dodania a ďalšie.

V prípade záujmu vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Na vypracovanie cenovej ponuky budeme potrebovať základné informácie, a to:

  • druh geodetických služieb (GP – geometrický plán, Vytýčenie stavby, …)
  • lokalita (Obec, Katastrálne územie)
  • číslo parcely registra “C” alebo registra “E”
  • číslo listu vlastníctva

Orientačné ceny vybraných geodetických prác

  • Geometrický plán (vrátane ceny kolkov) – od 230€
  • Vytýčenie hraníc pozemkov – od 150€
  • Vytýčenie stavieb – od 150€
  • Zameranie situácie (polohopis a výškopis) – od 180€
  • Overenie inžinierskych sietí u prevádzkovateľov – od 50€
  • Digitálna mapa (Magistrát hl. mesta SR Bratislava) – od 200€

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Druh geodetických služieb

Lokalita

Číslo parcely registra "C" alebo registra "E"

Číslo listu vlastníctva

Poznámka

Overovací obrázok
captcha